Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más
Idiomas
Código Descripción Padre Traducciones Necesita revisión
de_DE Alemán (Alemania) 924 403
ca_ES Catalán (España) 924 0
es_CO Español (Colombia) es_ES 924 883
es_EC Español (Ecuador) es_ES 924 874
es_ES Español (España) 924 0
es_MX Español (México) es_ES 924 0
es_PE Español (Perú) es_ES 924 792
es_UY Español (Uruguay) es_ES 924 905
fr_FR Francés (Francia) 924 178
gl_ES Gallego (España) 924 0
en_EN Inglés 924 0
it_IT Italiano 924 387
pt_PT Portugués (Portugal) 924 404
va_ES Valenciano (España) 924 0
eu_ES Vasco (España) 924 0
Traducciones
Código de idioma Nombre Traducción Última actualización
eu_ES warehouse-must-be-same-business Jatorri eta helburuko biltegiak enpresa berekoak izan behar dira 2019-03-21 11:34:54
eu_ES default-warehouse Biltegi lehenetsia 2019-03-21 11:33:48
eu_ES default-customer Bezero lehenetsia 2019-03-21 11:33:17
gl_ES warehouse-must-be-same-business Os almacéns de orixe e de destino deben ser da mesma empresa 2019-03-20 00:55:24
va_ES delete-data Borrar dades 2019-03-19 22:16:45
va_ES db-user Usuari de la base de dades 2019-03-19 22:16:25
va_ES db-type-not-recognized No es reconeix el tipo de connexió a la base de dades. Ha de ser MySQL o PostgreSQL 2019-03-19 22:16:03
va_ES db-port Port de la base de dades 2019-03-19 22:14:08
va_ES db-password Contrasenya de la base de dades 2019-03-19 22:13:53
va_ES db-name Nom de la base de dades 2019-03-19 22:13:38
va_ES data-source Dades d'origen 2019-03-19 22:13:07
va_ES database Base de dades 2019-03-19 22:12:35
va_ES db-host Servidor de la base de dades 2019-03-19 22:12:15
va_ES date-wildcard-info Data actual (data de l'ordinador) 2019-03-19 22:11:13
va_ES date-out-of-exercise-range La data està fòra del ranc de l'exercici %exerciseName% 2019-03-19 22:10:52
va_ES customer-banking-accounts Comptes bancaris 2019-03-19 22:09:51
va_ES controller-error Error del controlador 2019-03-19 22:09:12
va_ES company-manager Administrador de l'empresa 2019-03-19 22:08:47
va_ES closed-exercise-cant-change-date L'exercici %exerciseName% està tancat. No pots canviar la data. 2019-03-19 22:08:21
va_ES closed-exercise L'exercici %exerciseName% està tancat. 2019-03-19 22:08:09
va_ES choose-source Selecciona l'origen 2019-03-19 22:07:37
va_ES children-accounts Comptes fills 2019-03-19 22:07:08
va_ES cant-assign-date-already-regularized No pots assignar la data %date% perque ja n'hi ha una regularisació %tax% per a aqueix període. 2019-03-19 22:06:22
va_ES can-not-open-zip-file No es pot obrir el fitxer zip '%zipFile%' 2019-03-19 22:04:48
va_ES cache-dir Carpeta de la caché '%folderName%' 2019-03-19 22:04:29
va_ES bank-accounts Comptes Bancaris 2019-03-19 22:03:19
va_ES bank-account Compte Bancari 2019-03-19 22:03:04
va_ES balance-account-abreviated Balanç de Comptes Abreviat 2019-03-19 22:02:18
va_ES balance-account Balanç dels comptes 2019-03-19 21:59:35
va_ES advanced Avançat 2019-03-19 21:57:37
va_ES accounts Comptes 2019-03-19 21:56:50
va_ES accounting-file Arxiu de contes 2019-03-19 21:56:07
va_ES accounting-accounts Comptes contables 2019-03-19 21:55:25
va_ES account-parent-error El conte pare és incorrecte o no pertany a l'exercici 2019-03-19 21:55:08
va_ES account-length-error La longitud del compte no és correcta. El conte ha de tindre la llongitut definida en l'eixercici 2019-03-19 21:54:49
va_ES account-length Longitud del compte 2019-03-19 21:54:22
va_ES which-logs-store Quins registres guardar 2019-03-19 21:53:20
va_ES warehouses Magatzems 2019-03-19 21:52:43
va_ES warehouse-must-be-same-business Els magatzems d'origen i destinació han de ser de la mateixa empresa 2019-03-19 21:52:24
va_ES warehouse-cant-be-same El magatzem d'origen i el de destí no poden ser el mateix. 2019-03-19 21:50:01
va_ES warehouse Magatzem 2019-03-19 21:49:25
va_ES sum-netos-line-tax-must-be La suma dels nets de les línies del IVA deuria ser: %lineNet% 2019-03-19 21:48:51
va_ES supplier-products Productes del proveïdor 2019-03-19 21:48:06
va_ES sum-totalrecargo-line-tax-must-be La suma dels totals de recàrrec de les línies del IVA deuria ser: %lineTotalSurcharge% 2019-03-19 21:47:15
va_ES sum-total-line-tax-must-be La suma dels totals del IVA de les línies del IVA ha de ser: %lineTotalTax% 2019-03-19 21:46:53
va_ES subaccount-belongs-other-year El subconte %subAccountCode% pertany a un altre exercici. 2019-03-19 21:45:43
va_ES starting-cron Escomençant l'execució del cron de FacturaScripts... 2019-03-19 21:44:36
va_ES smaller-than Més xicotet que 2019-03-19 21:43:10
va_ES send-mail-error Hi ha hagut un error al enviar el correu 2019-03-19 21:42:45
va_ES save-data Guardar les senyes 2019-03-19 21:41:14