Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

va_ES

Valenciano (España)
Mantenedor: raloses_1155


Traducciones
Código de idioma Nombre Traducción Última actualización
va_ES 0-day Data de la Factura 2018-11-23 16:38:01
va_ES 1-day Un dia més tart 2018-11-23 16:39:22
va_ES 1-month Un més més tart 2018-11-23 16:40:17
va_ES 1-week Una semana més tart 2018-11-23 16:40:56
va_ES 1-year Un any més tart 2018-11-23 16:41:25
va_ES 2-months Dos mesos més tart 2018-11-23 16:42:03
va_ES 2-weeks Dos semanes més tart 2018-11-23 16:42:32
va_ES 3-months Tres mesos més tart 2018-11-23 16:42:59
va_ES 6-months Sis mesos més tart 2018-11-23 16:43:33
va_ES VAT-register Llibre d'imposts 2018-11-23 16:44:15
va_ES about Sobre 2018-11-23 16:44:59
va_ES accept Acceptar 2018-11-23 16:45:37
va_ES accept-data Acceptar els canvis o l'operació 2018-11-23 16:47:12
va_ES access-denied S'ha denegat l'accés 2019-01-13 19:22:19
va_ES account Conte 2018-11-23 16:47:38
va_ES account-balance Saldo del conte 2018-11-23 16:48:45
va_ES account-code Còdic del conte 2018-11-23 16:49:10
va_ES account-data-missing Falten senyes en el conte 2018-11-23 16:50:09
va_ES account-length Longitut del conte 2019-04-11 09:22:55
va_ES account-length-error La longitut del conte no és correcta. El conte ha de tindre la llongitut definida en l'eixercici 2019-04-11 09:23:47
va_ES account-parent-error El conte pare és incorrecte o no pertany a l'exercici 2019-03-19 21:55:08
va_ES accounting Contabiltat 2018-11-23 16:52:58
va_ES accounting-accounts Contes contables 2019-04-11 09:24:20
va_ES accounting-concept Concepte contable 2018-11-23 16:53:56
va_ES accounting-data-missing El pla contable no s'ha trobat 2019-02-02 17:02:26
va_ES accounting-date Data de l'assentament 2018-11-23 16:54:25
va_ES accounting-entries Assentaments contables 2018-11-23 16:55:06
va_ES accounting-entry Assentament 2018-11-23 16:55:23
va_ES accounting-entry-date Data de l'assentament 2018-11-23 16:55:58
va_ES accounting-entry-macros-text <p>Pots usar paraules clau especials (macros) per a autocompletar l'informació en el camp descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriu <strong>%document%</strong> per a afegir el nom del document.</dd><dt>Hui</dt><dd>Escriu <strong>%date%</strong> per a afegir la data actual.</dd><dt>Data d'entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per a afegir la data de l'assentament.</dd><dt>Més</dt><dd>Escriu <strong>%month%</strong> per a afegir el nom del més de la data de l'assentament.</dd></dl> 2018-11-23 17:07:25
va_ES accounting-entry-macros-title Us de les macros en el camp de descripció 2018-11-23 17:05:43
va_ES accounting-file Archiu de contes 2019-04-11 09:39:47
va_ES accounting-heading Grup contable 2018-11-23 17:28:45
va_ES accounting-heading-code Número de grup contable 2018-11-23 17:29:45
va_ES accounting-items Partides contables 2018-11-23 17:30:26
va_ES accounting-plan Pla contable 2019-03-19 20:56:59
va_ES accounting-possible-duplicated L'assentament està possiblement duplicat en est atre. Si no fora aixina, simplement canvia el concepte per a evitar este mensage. 2019-04-12 00:24:34
va_ES accounting-reports Informes contables 2018-11-23 17:34:06
va_ES accounting-within-regularization L'assentament pertany a una regularisació de l'impost %tax%. No es pot borrar. 2018-11-23 17:36:08
va_ES accounts Contes 2019-04-11 09:24:43
va_ES action Acció 2018-11-23 17:36:47
va_ES actions Accions 2018-11-23 17:37:02
va_ES active Actiu 2018-11-23 17:37:27
va_ES add Afegir 2018-11-23 17:37:58
va_ES add-all-disabled Afegir tot desactivat 2018-11-23 17:41:20
va_ES add-all-enabled Afegir tot activat 2018-11-23 17:42:21
va_ES add-new-plugin Afegir un nou complement 2018-11-23 17:42:58
va_ES address Direcció 2018-11-23 17:43:21
va_ES addresses Direccions 2018-11-23 17:43:51
va_ES addresses-and-contacts Direccions i contactes 2018-11-23 17:44:25
Necesita revisión
Código de idioma Nombre Traducción Última actualización
va_ES allow-update Permetre l'actualisació 2018-11-23 18:02:05