Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

gl_ES

Gallego (España)


Código de idioma Nombre Traducción Última actualización
gl_ES 0-day Data de factura 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 1-day Un día máis tarde 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 1-month Un mes despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 1-week Unha semana despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 1-year Un ano despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 2-months Dous meses despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 2-weeks Dúas semanas despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 3-months Tres meses despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES 6-months Seis meses despois 2018-07-11 19:39:34
gl_ES VAT-register Libro de impostos 2018-07-11 19:39:33
gl_ES about Acerca de 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accept Aceptar 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accept-data Acepte cambios ou operación 2018-07-11 19:39:33
gl_ES access-denied access-denied 2019-01-08 19:22:50
gl_ES account Conta 2018-07-11 19:39:33
gl_ES account-balance Saldo da conta 2018-07-11 19:39:33
gl_ES account-code Código de conta 2018-07-11 19:39:33
gl_ES account-data-missing Faltan datos na conta 2018-07-11 19:39:33
gl_ES account-length Lonxitude da conta 2018-07-11 19:39:33
gl_ES account-parent-error A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting Contabilidade 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-accounts Contas contables 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-concept Concepto de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-date Data de asento 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-entries Asentos contables 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-entry Asento 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-entry-date Data do asento 2018-07-11 19:39:34
gl_ES accounting-entry-macros-text <p>Pode utilizar palabras clave (macros) para autocompletar información no campo descrición:</p><dl><dt>Nome do documento</dt><dd>Escriba <strong>%document%</strong> para engadir o nome do documento.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriba <strong>%date%</strong> para engadir a data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriba <strong>%date-entry%</strong> para engadir a data do asento contable.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriba <strong>%month%</strong> para engadir o nome do mes da data do asento contable.</dd></dl> 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-entry-macros-title Uso de macros no campo descrición 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-file Arquivo de contas 2018-07-11 19:39:34
gl_ES accounting-heading Epígrafe 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-heading-code Id. Epígrafe 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-items Elementos de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-possible-duplicated O asento contable posiblemente está duplicado con este outro. Se non é así, para evitar esta mensaxe, simplemente cambie o concepto. 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-reports Informes de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounting-within-regularization O asento pertence a unha regularización do imposto %tax%. Non pode ser borrado. 2018-07-11 19:39:33
gl_ES accounts Contas 2018-07-11 19:39:33
gl_ES action Acción 2018-07-11 19:39:34
gl_ES actions Accións 2018-07-11 19:39:33
gl_ES active Activo 2018-07-11 19:39:33
gl_ES add Engadir 2018-07-11 19:39:33
gl_ES add-all-disabled Engadir todo deshabilitado 2018-07-11 19:39:34
gl_ES add-all-enabled Engadir todo habilitado 2018-07-11 19:39:34
gl_ES add-new-plugin Engadir novo complemento 2018-07-11 19:39:33
gl_ES address Enderezo 2018-07-11 19:39:33
gl_ES addresses Direccións 2018-07-11 19:39:33
gl_ES addresses-and-contacts Direccións e contactos 2018-10-04 12:10:50
gl_ES admin Administrador 2018-07-11 19:39:33
gl_ES administrator Administrador 2018-07-11 19:39:33
gl_ES advanced Avanzado 2018-07-11 19:39:33
Código de idioma Nombre Traducción Última actualización
gl_ES access-denied access-denied 2019-01-08 19:22:50
gl_ES api-disabled api-disabled 2018-12-30 13:00:40
gl_ES megasearch megasearch 2019-01-04 20:47:48
gl_ES points puntos 2018-11-20 13:15:15
gl_ES previous previous 2019-01-10 19:34:57
gl_ES renew renew 2019-01-07 20:20:20
gl_ES reset Configuración reiniciada correctamente. 2018-07-11 19:39:33
gl_ES send-mail-error send-mail-error 2019-01-09 16:26:10
gl_ES this-month this-month 2019-01-06 19:42:59
gl_ES this-week this-week 2019-01-06 19:42:23
gl_ES this-year this-year 2019-01-06 19:43:33
gl_ES today today 2019-01-06 19:41:14
gl_ES yesterday yesterday 2019-01-06 19:41:47