Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

gl_ES

Gallego (España)


Necesita revisión
Nombre Traducción Descripción Última actualización
accept-privacy-policy accept-privacy-policy accept-privacy-policy 2019-08-05 19:14:15
active Activo Activo 2018-07-11 19:39:33
add-all-enabled Engadir todo habilitado Engadir todo habilitado 2018-07-11 19:39:34
are-you-sure Isto non se pode desfacer. Estás seguro de que queres continuar? Isto non se pode desfacer. Estás seguro de que queres continuar? 2018-07-11 19:39:33
attribute-value-1 Atributo 1 Attribute value 1 2018-07-16 10:34:05
attribute-value-2 Atributo 2 Attribute value 2 2018-07-16 10:34:16
email-signature email-signature email-signature 2019-08-01 12:39:53
enable Activar Activar 2018-07-11 19:39:33
enabled Activado Activado 2018-07-11 19:39:33
error-deleting-lines error-deleting-lines error-deleting-lines 2019-08-22 10:52:21
error-saving-lines error-saving-lines error-saving-lines 2019-08-22 10:50:55
error-updating-product-stock Erro ao actualizar o stock do elemento! Erro ao actualizar o stock do elemento! 2018-07-11 19:39:33
es_EC es_EC es_EC 2019-07-31 22:59:30
full-access full-access full-access 2019-08-22 18:49:42
generated-products %quantity% elementos xerados. %quantity% elementos xerados. 2018-07-11 19:39:33
installer FacturaScripts instalador 2018 (Alpha) FacturaScripts instalador 2018 (Alpha) 2018-07-11 19:39:33
languages-es_DO es_DO es_DO 2019-08-04 12:26:13
register-installation register-installation register-installation 2019-08-18 13:23:35
register-installation-p register-installation-p register-installation-p 2019-08-18 13:24:18
supplier-products Produtos provedores Produtos provedores 2018-07-11 19:39:33
variant Variante Variant 2019-04-29 10:21:45
variants Variantes Variants 2019-04-29 10:21:50
wildcard-title Comodines reemplazables por valores Comodines reemplazables por valores 2018-07-11 19:39:34
Traducciones
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Data do documento a xerar Date-of-the-document 2019-04-29 10:20:41
MegaSearch Buscador MegaSearch 2019-06-15 08:07:10
VAT-register Libro de impostos Libro de impostos 2018-07-11 19:39:33
about Acerca de Acerca de 2018-07-11 19:39:33
accept Aceptar Aceptar 2018-07-11 19:39:33
accept-data Acepte cambios ou operación Acepte cambios ou operación 2018-07-11 19:39:33
accept-privacy-policy accept-privacy-policy accept-privacy-policy 2019-08-05 19:14:15
access-denied Acceso denegado access-denied 2019-02-21 10:25:14
account Conta Conta 2018-07-11 19:39:33
account-balance Saldo da conta Saldo da conta 2018-07-11 19:39:33
account-code Código de conta Código de conta 2018-07-11 19:39:33
account-data-missing Faltan datos na conta Faltan datos na conta 2018-07-11 19:39:33
account-length Lonxitude da conta Lonxitude da conta 2018-07-11 19:39:33
account-length-error Lonxitude de conta errónea. A conta debe ter a lonxitude definida no exercicio. account-length-error 2019-02-21 10:26:03
account-parent-error A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio A conta Pai é incorrecta ou non pertence ao exercicio 2018-07-11 19:39:33
accounting Contabilidade Contabilidade 2018-07-11 19:39:33
accounting-accounts Contas contables Contas contables 2018-07-11 19:39:33
accounting-concept Concepto de contabilidade Concepto de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
accounting-data-missing Plan contable non atopado accounting-data-missing 2019-02-21 10:26:32
accounting-date Data de asento Data de asento 2018-07-11 19:39:33
accounting-entries Asentos contables Asentos contables 2018-07-11 19:39:33
accounting-entry Asento Asento 2018-07-11 19:39:33
accounting-entry-date Data do asento Data do asento 2018-07-11 19:39:34
accounting-entry-macros-text <p>Pode utilizar palabras clave (macros) para autocompletar información no campo descrición:</p><dl><dt>Nome do documento</dt><dd>Escriba <strong>%document%</strong> para engadir o nome do documento.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriba <strong>%date%</strong> para engadir a data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriba <strong>%date-entry%</strong> para engadir a data do asento contable.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriba <strong>%month%</strong> para engadir o nome do mes da data do asento contable.</dd></dl> <p>Pode utilizar palabras clave (macros) para autocompletar información no campo descrición:</p><dl><dt>Nome do documento</dt><dd>Escriba <strong>%document%</strong> para engadir o nome do documento.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriba <strong>%date%</strong> para engadir a data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriba <strong>%date-entry%</strong> para engadir a data do asento contable.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriba <strong>%month%</strong> para engadir o nome do mes da data do asento contable.</dd></dl> 2018-07-11 19:39:33
accounting-entry-macros-title Uso de macros no campo descrición Uso de macros no campo descrición 2018-07-11 19:39:33
accounting-file Arquivo de contas Arquivo de contas 2018-07-11 19:39:34
accounting-heading Epígrafe Epígrafe 2018-07-11 19:39:33
accounting-heading-code Id. Epígrafe Id. Epígrafe 2018-07-11 19:39:33
accounting-items Elementos de contabilidade Elementos de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
accounting-plan Plan contable Plan contable 2019-03-18 00:43:03
accounting-possible-duplicated O asento contable posiblemente está duplicado con este outro. Se non é así, para evitar esta mensaxe, simplemente cambie o concepto. O asento contable posiblemente está duplicado con este outro. Se non é así, para evitar esta mensaxe, simplemente cambie o concepto. 2018-07-11 19:39:33
accounting-reports Informes de contabilidade Informes de contabilidade 2018-07-11 19:39:33
accounting-within-regularization O asento pertence a unha regularización do imposto %tax%. Non pode ser borrado. O asento pertence a unha regularización do imposto %tax%. Non pode ser borrado. 2018-07-11 19:39:33
accounts Contas Contas 2018-07-11 19:39:33
action Acción Acción 2018-07-11 19:39:34
actions Accións Accións 2018-07-11 19:39:33
active Activo Activo 2018-07-11 19:39:33
add Engadir Engadir 2018-07-11 19:39:33
add-all-disabled Engadir todo deshabilitado Engadir todo deshabilitado 2018-07-11 19:39:34
add-all-enabled Engadir todo habilitado Engadir todo habilitado 2018-07-11 19:39:34
add-invoices Engadir facturas add-invoices 2019-06-15 08:07:25
add-new-plugin Engadir novo complemento Engadir novo complemento 2018-07-11 19:39:33
additional-text Texto adicional additional-text 2019-07-18 12:19:31
address Enderezo Enderezo 2018-07-11 19:39:33
addresses Direccións Direccións 2018-07-11 19:39:33
addresses-and-contacts Direccións e contactos Addresses and contacts 2018-10-04 12:10:50
admin Administrador Administrador 2018-07-11 19:39:33
administrator Administrador Administrador 2018-07-11 19:39:33
advanced Avanzado Avanzado 2018-07-11 19:39:33
agent Axente Axente 2018-07-11 19:39:33