Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

ca_ES

Catalán (España)


Necesita revisión
Nombre Traducción Descripción Última actualización
add-all-enabled Afegir tot habilitat Afegir tot habilitat 2018-07-11 19:40:09
attribute-value-1 Valor de l'atribut 1 Attribute value 1 2018-07-16 17:25:45
attribute-value-2 Valor de l'atribut 2 Attribute value 2 2018-07-16 17:25:53
enable Habilitar Habilitar 2019-08-09 16:35:49
enabled Habilitat Habilitat 2019-08-09 16:36:10
error-deleting-lines error-deleting-lines error-deleting-lines 2019-08-22 10:52:21
error-saving-lines error-saving-lines error-saving-lines 2019-08-22 10:50:55
error-updating-product-stock Error a l'actualitzar l'estoc de l'article! Error a l'actualitzar l'stock de l'article! 2019-01-14 09:31:52
full-access full-access full-access 2019-08-22 18:49:42
generated-products %quantity% productes generats. %quantity% productes generats. 2018-07-11 19:40:09
supplier-products Productes de proveïdors Productes de proveïdors 2018-07-11 19:40:09
variant Variant Variant 2019-04-27 09:55:40
variants Variants Variants 2019-04-27 09:55:47
Traducciones
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Data del document a generar Date-of-the-document 2019-04-27 10:19:08
MegaSearch Cerca Cercador 2019-06-15 07:52:41
VAT-register Impostos Llibre d'Impostos 2019-06-15 08:16:08
about Sobre Sobre 2018-07-11 19:40:08
accept Acceptar Acceptar 2018-07-11 19:40:08
accept-data Acceptar canvis o operació Acceptar canvis o operació 2018-07-11 19:40:09
accept-privacy-policy Accepta la política de privacitat accept-privacy-policy 2019-08-09 16:36:33
access-denied Accés denegat access-denied 2019-01-14 09:00:21
account Compte Compte 2018-07-11 19:40:08
account-balance Saldo del compte Saldo del compte 2018-07-11 19:40:09
account-code Codi de compte Codi de compte 2018-07-11 19:40:08
account-data-missing Falten dades en el compte Falten dades en el compte 2018-07-11 19:40:08
account-length Longitud de compte Longitud de compte 2018-07-11 19:40:08
account-length-error Longitud de compte erroni. El compte ha de tenir la longitud definida en l'exercici. account-length-error 2019-02-06 06:36:51
account-parent-error El compte pare és incorrecte o no pertany a l'exercici El compte pare és incorrecta o no pertany a l'exercici 2019-01-14 09:04:44
accounting Comptabilitat Comptabilitat 2018-07-11 19:40:08
accounting-accounts Comptes comptables Comptes comptables 2018-07-11 19:40:08
accounting-concept Concepte comptable Concepte comptable 2018-07-11 19:40:08
accounting-data-missing El pla contable no s'ha trobat accounting-data-missing 2019-02-06 06:38:34
accounting-date Data d'assentament Data d'assentament 2018-07-11 19:40:09
accounting-entries Assentaments comptables Seients comptables 2019-01-14 09:06:05
accounting-entry Assentament Assentament 2018-07-11 19:40:09
accounting-entry-date Data de l'assentament Data de l'assentament 2018-07-11 19:40:09
accounting-entry-macros-text <p>Podeu utilitzar paraules clau especials (macros) per completar automàticament informació en el camp de descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriviu <strong>% document%</strong> per agregar l'identificador del document.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriviu <strong>%date%</strong> per agregar la data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per agregar la data del compte de l'entrada.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriviu <strong>%month%</strong> per agregar el nom del mes de la data del assentament comptable.</dd></dl> <p>Podeu utilitzar paraules clau especials (macros) per completar automàticament informació en el camp de descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriviu <strong>% document%</strong> per agregar l'identificador del document.</dd><dt>Data actual</dt><dd>Escriviu <strong>%date%</strong> per agregar la data actual.</dd><dt>Data de entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per agregar la data del compte de l'entrada.</dd><dt>Mes</dt><dd>Escriviu <strong>%month%</strong> per agregar el nom del mes de la data del assentament comptable.</dd></dl> 2018-07-11 19:40:09
accounting-entry-macros-title Ús de macros en el camp de descripció Ús de macros en el camp de descripció 2018-07-11 19:40:09
accounting-file Arxiu de comptes Arxiu de comptes 2018-07-11 19:40:09
accounting-heading Epígraf Epígraf 2018-07-11 19:40:08
accounting-heading-code ID Epígraf ID Epígraf 2018-07-11 19:40:08
accounting-items Partides comptables Partides comptables 2018-07-11 19:40:09
accounting-plan Pla contable accounting-plan 2019-03-19 18:22:21
accounting-possible-duplicated L'assentament comptable possiblement està duplicat amb aquest altre. Si no és així, per evitar aquest missatge, simplement canviï el concepte. El assentament comptable possiblement està duplicat amb aquest altre. Si no és així, per evitar aquest missatge, simplement canviï el concepte. 2019-01-14 09:07:32
accounting-reports Informe de comptes Informe de comptes 2018-07-11 19:40:09
accounting-within-regularization L'assentament pertany a una regularització de l'impost %tax%. No pot ser esborrat. El assentament pertany a una regularització de l'impost %tax%. No pot ser esborrat. 2019-01-14 09:07:58
accounts Comptes Comptes 2018-07-11 19:40:08
action Acció Acció 2018-07-11 19:40:09
actions Accions Accions 2018-07-11 19:40:08
active Actiu Actiu 2019-08-09 16:34:52
add Afegir Afegir 2018-07-11 19:40:08
add-all-disabled Afegir tot desactivat Afegir tot Desactivat 2019-01-14 09:08:37
add-all-enabled Afegir tot habilitat Afegir tot habilitat 2018-07-11 19:40:09
add-invoices Afegir factures Afegir factures 2019-06-12 10:00:17
add-new-plugin Afegir nou plugin Afegir nou plugin 2018-07-11 19:40:09
additional-text Text addicional additional-text 2019-07-18 19:10:25
address Adreça Adreça 2018-07-11 19:40:08
addresses Adreces Adreces 2018-07-11 19:40:08
addresses-and-contacts Adreces i contactes Addresses and contacts 2018-10-03 17:23:16
admin Administrador Administrador 2018-07-11 19:40:08
administrator Administrador Administrador 2018-07-11 19:40:08
advanced Avançat Avançat 2018-07-11 19:40:08
agent Agent Agent 2018-07-11 19:40:08